Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Closer to You

Closer to You 2020

Watch Tv Show Series Closer to You : A surgeon suddenly returns to eighteen years ago and meets his classmate Han Fei, and helps her put down her guard and untie the knot in her heart..

Genre: Drama
First Air Date: 2020-04-22
Last Air Date: 2023-03-16
Number of Seasons:2
Number of Episodes:48
Runtime:37 min
Stars: Li Yinan (Wu Jing Hao), Wang Rui (Zhang Fan), Liu Wei Long (Ma Jun Tao), Yu Hao Yang (Wu Yi Yi), Mou Fengbin (Han Wei), Zheng Yingchen (Zhang Wen Wen), Zhou Lijie (Lin Ling), Lv Zhao (Chi Tao), Zong Mu Yi (Bai Zhen Yu), Zhang Shu Hong (Yan Yun Tian), Xu Peng (Huang Huan), Yang Min Yong (Yu Han), Xie Yao (Wang Chu Tong), Huang Qi Lin'er (Han Fei [Young]), Huang Yue Ran (Yang Liang Liang), Liu Hao Yuan (Wang Xin Yu), Yang Tian Zheng (Pan Yi), Zhang Tian'ai (Han Fei), Wang Qian Guo (Hong Tu Nan), Zheng Xiao Wan (Wu Jing Hao and Wu Yi Yi's mother), Duan Ran (Chen Ping), Zhang Heng (Song Bing), Xu Yi Wen (Lin Jia Wen), Jiang Rong (Nan Mu (Nan Nan's mother)), Zhu Haijun (Zhang Cheng Bai), An Yi Xin (An Xue Chang), Wang Zi Min (Lin Wei Qiang), Chai Hua (Wan Li), Wu Jian (Liu Zheng De), Tu Yu Fang (english teacher), Qin Yue (Chen Yue Xiang), Wang Yi Chun (Board game shop owner), Li Qin Fei (Bai Zhen Yu's manager), Shu Yi (instructor Chen), Chen Yan Yan (biology teacher), Tang Qi Rong (Dr. Chen), Ma Jia Lu (reporter), Pan Xuchuan (landlord), Li Zi Feng ()
Director: A Kan (Writer), Zhuang Dafei (Vocals), Huang Rong Sheng (Vocals), Gong Yan Xiu (Vocals), Lai Wei Feng (Vocals), He Zeyuan (Vocals), Xi Chen (Writer), Chen Rong Hui (Director)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1