Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Reunion: The Sound of the Providence

Reunion: The Sound of the Providence 2020

Watch Tv Show Series Reunion: The Sound of the Providence : Yilong Zhu and Xiaotong are leading the cast! Let’s see the restart of these grave robbers. With mysteries unsolved, they’re gathering for adventure! On the way through all sorts of life and death, the secret about “the sound of the providence” is being uncovered step by step….

Genre: Mystery, Action & Adventure
First Air Date: 2020-07-15
Last Air Date: 2020-09-29
Number of Seasons:2
Number of Episodes:62
Runtime:45 min
Stars: Zhu Yilong (Wu Xie / "Tian Zhen" / 吴邪), Chen Minghao (Wang Pang Zi / 王胖子), Huang Junjie (Zhang Qi Ling / "Xiao Ge" / 张起灵), Mao Xiaotong (Bai Hao Tian / 白昊天), Hu Jun (Hu Jun / 吴二白), Qiao Zhenyu (Xie Yu Chen / 解雨臣), Tse Kwan-Ho (Boss Jiao / 焦老板), Chunyu Shanshan (Director Ding / 丁主管), Yu Mingxuan (Wu Sansheng / 吴三省), Maggie Huang (Dummy Girl / 哑女), Baron Chen (YanJing Hei / 黑眼镜), Qu Ying (PiaoPiao Ye / 叶飘飘), Liu Chang (Sang Liu / 刘丧), Wa Er (Jian Kan / 坎肩), Wu Lipeng (ZiSuan Jiang / 江子算), Fan Yize (Jing Er / 贰京), Zenan Wu (JiaLe Li / 李加乐), Zhong Jia Cheng (KeZi Jia / 贾咳子), YunZhao Yang (WanTang Jin / 金万堂), Zhang Fan (Wu Xue / 薛五), Yunzhi Wang (WenJin Chen / 陈文锦), Gao Qichang (Meng Wang / 王盟), Liu Yuqi (Ye San / 三叶), He Longlong (DaoFu Huo / 霍道夫), Wu Yajun (Jin Qi / 齐晋), Xiao Wei (Tou / 阿透), Xu Lei (BianGong / 老鞭工), Liu Yang (Tony强), Yang Tiantian (Girl / 女孩), Siyuan Yu (Sea Girl / 海女), Ding He (XueHai Mu / 母学海), Huang Ying (Sea Girl / 海女)
Director: Pan Anzi (Director), Xu Lei (Screenplay)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC