Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster My Dear Guardian

My Dear Guardian 2021

Watch Tv Show Series My Dear Guardian : A story that follows a warm and gentle military medic and the 'ice mountain' military officer as they fulfill their duties and also find love. Was it being rescued from the bandits or was it from constantly seeing others under one roof? Love enters when you least expect it. Xia Chu is a surgeon whose experiences have allowed her to stay calm in the face of life and death situations. Liang Muze is a special military officer who has fought on many battlefields. He has closed off his heart due to painful memories from the past..

Genre: Drama
First Air Date: 2021-06-01
Last Air Date: 2021-07-07
Number of Seasons:1
Number of Episodes:40
Runtime:45 min
Stars: Johnny Huang (Liang Muze), Li Qin (Xia Chu), Yang Shu (Mi Gu), Nie Zihao (Zhuo Ran / Pei Yu), Yuan Jiang (Liang Shaoxue), Zhao Xun (Tian Yong), Fu Cheng Peng (Rao Feng), Xu Hong Hao (Zhang Yichi), Liu Xiao Jie (Chen Meng Zhen), Han Haolin (Luo Xiao Jun), Yu Yue (Xiao Teng), Oho Ou (Luo Liang), Ruiling Xiong (Lan Zi Yu (Xia Chu's mom)), Zhong Lili (Xiao Xiao), Xia Hou Bin (Xia Guang Yuan), Xie Xian (Li Juan), Shen Lu (Song Si Min), Zhang Zhijian (Grandpa), Guan Yajun (Chen Zhu Ren), Gu Yuhan (Liu Ran), Zhou Huilin (Police Chief), Zhang Jin (A Gui), Chen Yi Sha (Mu Min (Liang Muze's mother)), Teng Ai Xian (Zhang Mu), Liang Guorong (Village leader), Liu Xu (ER Doctor), Liu Ze Yu (Zhuo Ran [Young] | Pei Yu [Young]), Sun Chen Xi (Xia Chu [Young]), Johnson Chen (Pei Yong Yan), Yang Shang Xian (Li Lei's wife), Xue Jingrui (Long Yi (T4)), Jing Lu (Zhuo Mei Qin), Zhu Guo Yu (Chinese Commander), Bian Tao (Liang Ren Dong), Wang Wei Zhi (Director, ICU Critical Care), Wang Chun Yu (Tang Lin), Shi Lei (Night Club Manager), Yang He Yun (), Hao Shuai (Lao Hu), Miao Jie (Assistant Director Yang), Ning Xiaozhi (Zhang Li Fu), Wu Jian (Commander in Chief), Dmitriy Shcherbynsky ([Bandit])
Director: Tian Yi (Director), Xiaoying You (Writer), Jin Zhiwen (Vocals), Chai Zhe Ma Yi (Original Story), Kelly Yu (Vocals), Hu Xia (Vocals), Zhang Fang Jing (Vocals), Wang Jin Jin (Vocals), Xu Liang (Vocals), Xi Wang (Vocals), Zhang Yuan (Vocals), Li Zi Ting (Vocals), Tan Youming (Vocals), Jin Wen Qi (Vocals)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index