Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Eternal Faith

Eternal Faith

Watch Tv Show Series Eternal Faith : Xie Lian, the crown prince of Xian Le Kingdom, successfully ascends to Heaven during his third trial in spite of successive demotions. However, he accidentally breaks the Gold Palace of heavenly officials. With no human worshiping him, Xie Lian has to descend to the secular world to exorcise ghosts, which may help him sustain his divinity..

Genre: Mystery, Action & Adventure, Sci-Fi & Fantasy
First Air Date:
Last Air Date:
Number of Seasons:1
Number of Episodes:1
Runtime:25 min
Stars: Zhai Xiaowen (Xie Lian), Zhang Linghe (Hua Cheng), Xiao Kaizhong (Feng Xin), Cai Yao (Mu Qing), Li Fancheng (Fu Yao), Zheng Yibin (Nan Feng), Chang Huasen (Shi Qingxuan [Male]), Tian Xuning (Ming Yi), Liu Jinyan (Ling Wen), Liu Shuai (Pei Ming), Liu Lingzi (Xuan Ji), Wang Yueyi (Shi Qingxuan [Female]), Jin Zehao (Shi Wudu), Bian Tianyang (Qi Rong), Ding Jiawen (Lang Qianqiu), Liu Zirui (Quan Yizhen), Wang Jiayu (Yin Yu), Lin Jing (Queen of Xianle), Sun Jialing (Ming Yi), Yao Yichen (Jun Wu), Zhang Zijian (Pei Xiu), Huang Riying (Ban Yue), Tianyu Chen (Gu Zi), Lu Yuxiao (Yushi Huang)
Director: Chan Ka Lam (Director), Jiang Lu Yan (Producer), Charles Lee (Visual Effects), Han Zhong (Art Direction), Fang Sizhe (Costume Designer)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index