Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster BOYS OVER FLOWERS

BOYS OVER FLOWERS 2005

Watch Tv Show Series BOYS OVER FLOWERS : Set at a famous high school for the super-wealthy, this is a puppy love story centered on Tsukushi Makino, a poor girl, and the F4 gang of rich kids headed by the rough and fearless Prince Charming, Tsukasa Domyoji..

Genre: Comedy, Drama
First Air Date: 2005-10-21
Last Air Date: 2007-03-16
Number of Seasons:2
Number of Episodes:20
Runtime:60 min
Stars: Mao Inoue (Tsukushi Makino), Jun Matsumoto (Tsukasa Dōmyōji), Shun Oguri (Rui Hanazawa), Shota Matsuda (Sōjirō Nishikado), Tsuyoshi Abe (Akira Mimasaka), Toma Ikuta (Junpei Oribe), Mako Ishino (Chieko Makino), Megumi Sato (Sakurako Sanjo), Aki Nishihara (Yuki Matsuoka), Aki Fukada (Erika Ayuhara), Seto Saki (Yuriko Asai), Mayumi Sada (Shizuka Todo), Emiko Matsuoka (Minako Yamano), David Ito (Nishida), Nanako Matsushima (Domyoji Tsubaki), Shugo Oshinari (Nakatsuka), Takako Katou (Sengoku Sachiyo), Natsuki Kato (Okawahara Shigeru), Kento Handa (Ryuji), Aya Omasa (Class 3-C)
Director: Shinichi Mishiro (Producer), Hikaru Utada (Theme Song Performance), Takayuki Takuma (Teleplay), Arashi (Theme Song Performance), Katsuaki Setoguchi (Producer), Yoko Kamio (Comic Book), Kosuke Yamashita (Original Music Composer), Takayuki Takuma (Series Composition)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index