Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Three-Body

Three-Body 2023

Watch Tv Show Series Three-Body : Nanotechnology researcher Wang Miao is taken to the Joint Operations Center by police officer Shi Qiang, who's investigating the mysterious suicide wave among scientists worldwide, and recruited to sneak into an organization called the Frontiers of Science to help the investigation. When Wang Miao is contacted by the leader of the organization, Shen Yufei, she introduces him to a sophisticated VR video game called Three-Body, but soon he discovers that it's more than just a game..

Genre: Drama, Mystery
First Air Date: 2023-01-15
Last Air Date: 2023-02-03
Number of Seasons:1
Number of Episodes:30
Runtime:43 min
Stars: Edward Zhang (Wang Miao), Yu Hewei (Shi Qiang), Chen Jin (Older Ye Wenjie), Wang Ziwen (Young Ye Wenjie), Lin Yongjian (Chang Weisi), Li Xiaoran (Shen Yufei), He Dujuan (Yang Dong), Eric Wang (Ding Yi), Zhao Jian (Wei Cheng), Johnny Zhang (Pan Han), Kou Zhenhai (Ye Zhetai), White-K (Bai Mulin), Kong Lian-Shun (Sha Ruishan), Guo Jingyu (King Zhou of Shang), Zhang Wei (Qin Historian), Yang Rong (Mu Xing), Tu Songyan (Yang Weining), Li Mingming (Hongan Xiao Zhang)
Director: Liu Cixin (Original Story), Tian Liangliang (Writer), Dong Jiaqi (Producer), Bai Yicong (Executive Producer), Yang Lei (Director)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC