Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Bright Future

Bright Future 2022

Watch Tv Show Series Bright Future : Bright Future tells the story of county party secretary Mei Xiaoge (played by Hu Ge) and the reforms he and his colleagues introduce to bring about much needed change and development to the lives of the people of Guangming county. Given the subject, it does appear to be a more serious themed show. The series is a key project by China’s National Radio and Television Administration..

Genre: Drama
First Air Date: 2022-12-07
Last Air Date: 2022-12-22
Number of Seasons:1
Number of Episodes:24
Runtime: min
Stars: Hu Ge (梅晓歌 / Mei Xiao Ge), Wu Yue (艾鲜枝 / Ai Xian Zhi), Zhang Xincheng (林志为 / Lin Zhi Wei), Huang Lei (吕青山 / Lü Qing Shan), Li Guangjie (曹立新 / Cao Li Xin), Liu Tao (李唐 / Li Tang), Wan Qian (乔麦 / Qiao Mai), Wang Xiao (乔胜利 / Qiao Sheng Li), Yong You (老邱 / Old Qiu), Bao Bei Er (小曾 / Zeng), Ren Chengwei (三宝 / San Bao), Ning Wentong (李来有 / LaiYou Li), Fang Zibin (李保平 / BaoPing Li), Yue Tong (范太平 / TaiPing Fan), Qijiang Wu (叶昌禾 / ChangHe Ye), Sun Chun (周良顺 / LiangShun Zhou), Zhu Yuchen (郑三 / San Zheng), Liu Haoran (青年梅晓歌 / Young XiaoGe Mei), Huang Jue (蒋新民 / XinMin Jiang), Huang Yao (何亚萍 / YaPing He), Yanhui Wang (马广群 / GuangQun Ma), Liu Jun (李国春 / GuoChun Li), Wang Yongquan (老拐 / Old Guai), Mao Hai (宝根 / Gen Bao), Dong Yong (郭厅长 / Guo head), Ren Zhong (段迎九 / YingJiu Duan), Liu Dan (沈大夫 / Doctor Shen), Wei Qing (宝根妈 / BaoGen Mom), Ru Ping (小林妈 / XiaoLin Mom), Yang Kun (汤阿姨 / Tang Aunt), Liu Yiwei (书法家 / Calligraphist), Guo Guangping (谷文章 / WenZhang Gu), Sun Qiang (路长宇 / ChangYu Lu), Xiaopin Yan (刘巧珍 / QiaoZhen Liu), Xu Jia (刘亚军 / YaJun Liu), Qi Kui (谭队长 / Team Leader Tan), Huang Chengcheng (袁浩 / Hao Yuan), Tian Xiaojie (孙组长 / Sun headman), Xue Haojing (江霞 / Xia Jiang), Guo Ge (王晚菊 / WanJu Wang), Qi Huan (梅晓诗 / XiaoSi Mei)
Director: Kong Sheng (Director), Xiaoqiang Wang (Writer), Wang Hong (Director), Mao Junlin (Director)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC