Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Best Choice Ever

Best Choice Ever 2024

Watch Tv Show Series Best Choice Ever : Mai Chenghuan, a post-95 girl born into an ordinary family in Shanghai, agrees to marry her boyfriend, Xin Jialiang, under her mother’s urging. However, the economic gap between them creates an imbalance in their relationship, ultimately leading to its end. Mai Chenghuan then gains her grandmother's approval and is entrusted with the heavy responsibility of managing a hotel. Through cooperation, Mai Chenghuan and the professional hotel manager Yao Zhiming become working partners and go hand in hand. Mai Chenghuan transitions from being under her family's control to achieving self-fulfillment, forging her own path..

Genre: Drama, Family
First Air Date: 2024-04-09
Last Air Date: 2024-04-24
Number of Seasons:1
Number of Episodes:37
Runtime:45 min
Stars: Yang Zi (Mai Chenghuan), Xu Kai (Yao Zhiming), Amelie Xu (Mao Yongxin), Zhang Yao (Mai Chengzao), He Saifei (Liu Wanyu), Niu Junfeng (Xin Jialiang), Wu Yanshu (Chen Shuzhen / Grandma Mai), Yao Anlian (Mai Laitian), Gong Beibi (Zhang Peisheng), Qu Zheming (Fang Da), Wang Ziwei (Zhu Baoqiao), Sissi Bao (Qian Duo Duo), Guo Yun Qi (He Dong), Xu Yajun (Xin Zhishan), Hu Dandan (Xin Jiali), Deng Ying (Chen Dejing)
Director: Tian Yu (Director), Li Jing Ling (Writer), Hu Xiao Yu (Writer), Wu Xiang Ling (Writer), Li Li Ming (Producer)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1