Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Popolocrois Monogatari

Popolocrois Monogatari 1998

Watch Tv Show Series Popolocrois Monogatari : Prince Pietro is the half-human, half-dragon prince of the kingdom of Popolocrois. After the evil GamiGami tries to take over the Kingdom, a mysterious girl named Hyuu appears in the forest near Popolocrois Castle, which is the beginning of an adventure for Pietro, his witch friend Narcia, and all their friends..

Genre: Animation, Sci-Fi & Fantasy, Action & Adventure
First Air Date: 1998-10-04
Last Air Date: 2004-03-28
Number of Seasons:2
Number of Episodes:51
Runtime:25 min
Stars: Omi Minami (Pinon), Wataru Takagi (Maruko), Tomoe Hanba (Runa), Maria Kawamura (Narushia), Akio Otsuka (Pietoro), Ikue Otani (Papū), Miki Ito (Urara), Hiroshi Iwasaki (Sabō sensei), Yoshiyuki Kaneko (Mōmu daijin), Wataru Takagi (Don), Takeharu Oonishi (Gon), Megumi Matsumoto (Pepe), Kouki Miyata (Rorisu), Mayumi Yamaguchi (Bomu), Kazuhiro Nakata (Yazumu), Takeharu Oonishi (Varudarosu), Kouki Miyata (Kogoto ōji), Rumi Shishido (Punpun ōjo), Michiko Neya (Reona), Tadashi Miyazawa (Chin-san), Hiroshi Iwasaki (Chin-san Jr), Maria Kawamura (Kaze no seirei), Takuma Suzuki (Honō no seirei), Yukie Maeda (Mizu no seirei), Akiko Suzuki (Monba), Yuko Minaguchi (Erena), Akio Otsuka (Gamigamimaō), Emi Shinohara (Serēne), Jun Karasawa (Zefisu), Ako Mayama (Giruda), Tadashi Miyazawa (Donoban), Hiroshi Iwasaki (Gasuton), Takashi Nagasako (Gūrī), Takuma Suzuki (Edogā), Takahiro Mizushima (Birī), Takashi Matsuyama (Tōdo), Takashi Matsuyama (Kātisu), Hikari Yono (Aina), Hiroko Nishi (Beru), Takeharu Oonishi (Daiku), Tetsuo Goto (Deruboi), Tomoko Kaneda (Pānya), Taiten Kusunoki (Gaude), Ryoko Shiraishi (Gaude (kodomo)), Takashi Matsuyama (Sandea), Yukie Maeda (Patirūsa)
Director: Tetsuya Watanabe (Producer), Koichiro Kameyama (Original Music Composer), Kazuhiro Ochi (Series Director), Yosuke Tamori (Comic Book), Atsuko Fukushima (Character Designer)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1
Page 1