Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Natsume Yujin-cho

Natsume Yujin-cho 2008

Watch Tv Show Series Natsume Yujin-cho : Natsume Takashi has the ability to see spirits, which he has long kept secret. However, once he inherits a strange book that belonged to his deceased grandmother, Reiko, he discovers the reason why spirits surround him..

Genre: Animation, Comedy, Drama, Mystery
First Air Date: 2008-07-08
Last Air Date: 2017-06-20
Number of Seasons:6
Number of Episodes:74
Runtime:24 min
Stars: Higuchi Akari (Urihime (voice)), Hiroshi Kamiya (Takashi Natsume (voice)), Kazuhiko Inoue (Madara (voice)), Eiji Itou (Fujiwara Shigeru (voice)), Miki Ito (Fujiwara, Touko (voice)), Takashi Matsuyama (Hitotsume no Chuukyuu Youkai (voice)), Hisayoshi Suganuma (Kitamoto Atsushi (voice)), Akira Ishida (Natori Shuuichi (voice)), Sanae Kobayashi (Natsume Reiko (voice)), Ryohei Kimura (Nishimura Satoru (voice)), Miyuki Sawashiro (Sasada Jun (voice)), Kyoko Chikiri (Kappa (voice)), Kazuma Horie (Tanuma Kaname (voice)), Hiroshi Shimozaki (Ushikao no Chuukyuu Youkai (voice)), Satsuki Yukino (Hiiragi (voice)), Akemi Okamura (Hinoe (voice)), Takaya Kuroda (Misuzu (voice)), Ayako Kawasumi (Sasago (voice)), Ako Mayama (Ginro (voice)), Cho (Chobi-hige (voice)), Asami Seto (Tsukiko (voice)), Kazutomi Yamamoto (Azuma (voice)), Yukiko Morishita (Benihimo (voice)), Mikako Komatsu (Sonokawa Kaoru (voice)), Soichiro Hoshi (Gomochi (voice)), Shinya Takahashi (Rat-faced Youkai (voice)), Yukimasa Natori (Nanamaki (voice)), Noriaki Sugiyama (Jinbe (voice)), Rina Sato (Taki Tooru (voice)), Yoshimasa Hosoya (Shibata Katsumi (voice)), Kazuhiro Yamaji (Takuma (voice))
Director: Hitoshi Tamura (Director of Photography), Kazuhiko Seki (Editor), Yuki Midorikawa (Comic Book)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations