Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Fighter of the Destiny

Fighter of the Destiny 2017

Watch Tv Show Series Fighter of the Destiny : Chun Chang Sheng was abandoned in a flowing river and plucked up by a Taoist monk. He’s actually the fourth Prince of the Chen’s Royal bloodline. He’s plagued with an incurable illness, fated not to live past the age of 20. To find a cure, he leaves his temple, armed with a promise of marriage scroll, to become a student at a famous academy. He meets Xu You Rong and they slowly fall in love after hopping through the trials and tribulations of his journey ..

Genre: Drama, Sci-Fi & Fantasy
First Air Date: 2017-04-17
Last Air Date: 2017-06-01
Number of Seasons:1
Number of Episodes:56
Runtime:45 min
Stars: Lu Han (Chen Chang Sheng), Guli Nazha (Xu You Roung), Janice Wu (Bai Luo Heng), Joseph Zeng (Tang San Shi Liu), Chen Shu (Shen Hou), Amelie Xu (Mo You), Zhai Tianlin (Zhou Du Fu), Gao Hanyu (Xuan Yuan Po), Archie Kao (Jin Yu Lu), Yao Di (Nan Ke), Johnny Zhang (Qiu Shan Jun), Gong Beibi (Bai Hou), Eddie Cheung (Jiao Zong), Lin Siyi (Little Black Dragon), Zhao Zhiwei (Huo Guang), Fu Jia (Yu Ren), Ren Hao (Su Moyu), Gu Hyun Ho (Zhe Xiu), Xue Jianing ([Mo Yu's Mother]), Feng Lijun (Gou Han Shi), Maggie Shiu (Xun Mei), Nan Fu Long (Wang Po), Amelie Xu (Mo Yu), You Jingru (Qi Jian), Wang Gang (Tang Jia Zhu), Zhong Ming (Yuan Fei [Fox leader]), Zhang Jiading (Tang Hai), Hao Shuai (Xiao De), Wang Ce (Bai Di (King of the Demon Clan)), Bai Hai Tao (Xuan You Zi), Qu Zheming (Tian Hai Ya Er), Lin Jian Dong (Xing Qi), Li Chao (Hei Pao), Lu Zhong (Xu Shi Ji), Youming Gu (Yeshi Tanlu), Lily Ji (Lian), Guo Jia Nuo (Ji Jin), Patrick Quan (Guan Fei Bai), Shan Ren (Tian Hai Cheng Wu), Wu Ze Jin Xi ([Drug store boy]), Jiaman Xu (Wu Mian), Ren Hao (Su Mo Yu), Bai Xiang (Reverend Xin), Wang Bo Qing (Xue Xing Chuan), Yu Yang (Shuang'er), Tong Rong Qing (Madame Xu (Xu Yu Rong's mother)), Yang Chengming (Dean of Reach for the Stars Academy), Ever Zu (Chen Liu Wang), Liu Kai Fei (Zhou Yu Ren / Hei Pao), Guo Mingyu (Crown Prince Han Qing), Wu Yajun (Qin Lu), Zhou Kaikai (Ning Qiu), Liu Ruogu (Yu Ren [Young]), Yang Ceng Xi (Chen Chang Sheng (Young)), Lu Chen Yue (Xu You Rong [Child]), Qi Xin Rui (Mo Yu [young]), Xiao Yuliang (Zhuang Huan Yu), Wang Maolei (Zhou Tong), Zheng Xiao Wan (), He Qiang (Xu Tai Zai [You Rong's grandfather]), Gao Yang (Shen Nu / Goddess), He Zhonghua (Chen Tai Zhong (Divine Emperor)), Zheng Sheng Li (), Gao Shengyu (), Li Xuan (), Liu Ning Hao ()
Director: Kong Li Da (Director), Chung Shu-Kai (Director), Gary Mak Wing-Lun (Director), Chu Xi Dao (Writer), Yang Mo (Writer), Yang Pan (Writer), Jin Yuan Yuan (Writer), Mao Ni (Original Concept), Jason Zhang (Vocals), Zhou Bichang (Vocals), Bai Jugang (Vocals), Yisa Yu (Vocals), Xian Zi (Vocals), He Jie (Vocals), Sun Jun (Vocals), Tan Xuan (Compositor), Zhang Wei (Script Coordinator), Xu Xiao-ou (Executive Producer), Xiaopei Yang (Producer)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index