Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster The Untamed

The Untamed 2019

Watch Tv Show Series The Untamed : Wei Wu Xian and Lan Wang Ji, two talented disciples of respected clans, meet during cultivation training and accidentally discover a secret carefully hidden for many years. Taking on the legacy of their ancestors, they decide to rid the world of the ominous threat..

Genre: Action & Adventure, Drama, Mystery
First Air Date: 2019-06-27
Last Air Date: 2019-08-07
Number of Seasons:1
Number of Episodes:50
Runtime:45 min
Stars: Xiao Zhan (Wei Wuxian), Wang Yibo (Lan Wangji), Wang Zhuocheng (Jiang Cheng), Xuan Lu (Jiang Yanli), Meng Ziyi (Wen Qing), Liu Haikuan (Lan Xichen), Zhu Zanjin (Jin Guangyao), Yu Bin (Wen Ning), Qi Peixin (Jin Ling / Jin Rulan), Zheng Fanxing (Lan Sizhui), Guo Cheng (Lan Jingyi), Wang Haoxuan (Xue Yang), Song Jiyang (Xiao Xingchen), Bowen Li (Song Lan), Cao Yuchen (Jin Zixuan), Ji Li (Nie Huaisang), Wang Yizhou (Nie Mingjue), Carman Lee Yeuk-Tung (Lan Yi), He Peng (Wen Chao), Feng Ming Jing (Wen Zhuliu), Wang Yifei (Luo Qingyang / Mian Mian), Lu Enjie (Wang Lingjiao), Lu Jianmin (Jiang Fengmian), Zhang Jingtong (Yu Ziyuan), James Huang (Lan Qiren), Xiu Qing (Wen Ruohan), Chen Zhuoxuan (Ah Qing), Cao Junxiang (Ouyang Zizhen), Liu Yinjun (Jin Chan), Yufeng Li (Storyteller), Yue Su (Su Su)
Director: Steve Cheng (Director), Ka-Lam Chan (Director), Mo Xiang Tong Xiu (Writer), Xia Yang (Screenplay), Han Zhi Jie (Executive Producer), Xia Yang (Producer), Fang Fang (Producer), Lin Hai (Compositor), Chen Jialin (Director), Zheng Weiwen (Director), Guo Guangyun (Writer), Ma Jing (Writer), Deng Yaoyu (Writer), Xia Yang (Writer), Sun Zhong Huai (Producer)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index