Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster The Love by Hypnotic

The Love by Hypnotic 2019

Watch Tv Show Series The Love by Hypnotic : A princess and a prince who can't see eye to eye find themselves stuck in an arranged marriage. Yet they start opening up to each other because of hypnosis. Li Ming Yue, a princess, and Li Qian, a prince, are forced to marry each other due to royal obligations. When she triggers memories from his past through the use of hypnosis, Li Qian starts to accept his wife knowing that she can help him regain his memories..

Genre: Drama
First Air Date: 2019-10-14
Last Air Date: 2020-04-04
Number of Seasons:1
Number of Episodes:36
Runtime:45 min
Stars: Fang Yilun (Li Qian / Prince Zi), Ling Mei Shi (Li Ming Yue / Ai Mai La), Zhang Bohan (Li Xun), Zhou Zi Xin (Qiao Hui Xin), Ni Hanjin (Pu Gu Yun Si), Dong Yan Lei (Si Kong Zhen), Liao Hui Jia (Princess Kang Le), Adson Liao (Di Wu Cheng), Li Jin Yang (Song Jin Yu), Guan Chang (Tan Li), Wen Yu Qi (Pei Shu Tang), Zhang Tian Lin (Kaierbi [Ming Yue’s brother]), Tao Luoyi (Ji Lan/Lan Gu), Liu Xiao Liang ([Empress]), Wang Haoge (Que Yan), Zhang Lei (Emperor)
Director: Xu Zhi Ming (Director), Li Yang (Director), Yang Shi Ye (Writer)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC