Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster The Legend and the Hero

The Legend and the Hero 2006

Watch Tv Show Series The Legend and the Hero : The Legend and the Hero is a Chinese television series adapted from the classical novel Fengshen Bang by Xu Zhonglin and Lu Xixing. The series was first broadcast on Jilin TV in February 2007, and was followed by The Legend and the Hero 2 in 2009..

Genre: Action & Adventure, Sci-Fi & Fantasy
First Air Date: 2006-02-25
Last Air Date: 2006-11-11
Number of Seasons:1
Number of Episodes:38
Runtime: min
Stars: Fan Bingbing (Consort Da Ji), Ma Jingtao (Di Xin (King Zhou of Shang)), Zhou Jie (Ji Fa (King Wu of Zhou)), Eddie Kwan Lai-Kit (Bo Yikao), Tang Guoqiang (Yuanshi Tianzun), Xu Huanshan (Wen Zhong), Miao Haojun (Shen Gongbao), Du Zhiguo (Su Hu), Jin QiaoQiao (Queen Jiang), Wu Ma (Prime Minister Shang Rong), Han Dong (Yang Jian (Erlang Shen)), Chen Jie (Lady Li), Zong Fengyan (Xiao Yin), Sophie Zhang (Cai Yun), Sunny Wang (Yang Guifei)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index