Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
AVAILABLE FORMATS

Watch Now Download
Poster Oshin

Oshin 1983

Watch Tv Show Series Oshin : Oshin is a Japanese serialized morning television drama, which aired on broadcaster NHK from April 4, 1983 to March 31, 1984. The series follows the life of Shin Tanokura during the Meiji period up to the early 1980s. Shin was called "Oshin", which is an archaic Japanese cognomen..

Genre: Drama, Family, War & Politics
First Air Date: 1983-04-04
Last Air Date: 1983-05-07
Number of Seasons:1
Number of Episodes:297
Runtime:15 min
Stars: Ayako Kobayashi (Oshin (6 to 10 years old)), Yûko Tanaka (Oshin (16 to 46 years old)), Nobuko Otowa (Oshin (50 to 84 years old)), Shirô Namiki (Ryuzo), Oji Michio (Naka), Yoshioka Yuichi (Shoji), Watanabe Tomiko (Riki), Kazuko Takamori (Kiyo), Kanze Yoko (Tsuneko), Yamano Reo (Yuu), Yoko Yamashita (Tei), Yukiko Ebina (Tei), Kanji Watanabe (Sakita Tatsunori), Kirihara Fumio (Sakita Tatsunori), Uenaka Haruka (Hatsuko), Hagiwara Hitoshi (Nozomi), Nomura Man (Nozomi), Okayama Mio (Yuri), Pinko Izumi (Fuji), Shirō Itō (Sakuzo), Eri Watanabe (Tora), Nobuko Sendo (Haru), Hiromi Senno (Haru), Hideo Sato (Daigoro), Soichiro Kitamura (Fukutaro), Masataka Naruse (Kamejiro), Masao Imafuku (Imamura Genemon), Takeshi Itō (Yuu), Youji Matsuda (Yuu), Norimasa Fuke (Yuu), Shinji Yamashita (Hitoshi), Etsushi Takahashi (Hitoshi), Misako Tanaka (Michiko), Yôko Asaji (Michiko), Yukiko Yoshino (Tei), Yuko Nagashima (Hatsuko), Yoshiko Tanaka (Hatsuko), Ai Sasaki (Hatsuko), Aya Shikiya (Kayo), Terumi Azuma (Kayo), Teruko Nagaoka (Kuni), Chitose Kobayashi (Mino), Tarō Ishida (Seitaro), Toshi Shioya (Nozomi), Michie Terada (Yuri), Takeshi Iwabuchi (Kei), Goro Ohashi (Kei)
Director: Ebata Jiro (Director), Yoshio Mochizuki (Director), Yukiko Kobayashi (Producer), Tomoko Naraoka (Vocals), Kobayashi Heihachiro (Director), Eguchi Hiroyuki (Director), Yoshimura Fumitaka (Director), Takemoto Minoru (Director), Oki Kazufumi (Director), Ichiryu Kunihisa (Director), Sugako Hashida (Screenplay), Koichi Sakata (Music)

Season List:

Download : MKV
Download : MP4

TV Similars

TV Recommendations

Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index
Google Index